RCI Action Group

U kunt zich registreren door uw gegevens in te voeren en de knop Registreren te gebruiken - u dient zich daarbij te realiseren dat door de invoer van uw gegevens met de knop Registreren en de daaruit volgende registratie, u op onherroepelijke wijze instemt met de regels die hieronder uiteengezet worden en u daarmee lid bent geworden van de RCI Action Group. U dient de aanlevering van de verdere informatie af te ronden; het voortduren van uw lidmaatschap is afhankelijk van de uitvoering hiervan en het voldoen aan de algemene voorwaarden die uiteengezet worden in de regels.

RCI Action Group zal geen persoon of entiteit vertegenwoordigen die geen lid is van de RCI Action Group.

Het auteursrecht van onderstaande regels valt toe aan Edwin Coe Solicitors, Londen 2011; zij mogen niet gekopieerd worden.

Uw gegevens en informatie zullen ALLEEN worden doorgegeven aan Edwin Coe, een professioneel advocatenkantoor dat geregistreerd staat in Engeland en Wales.

GROND VAN DE STATUTEN

1. Definities

Tenzij de context een andere uitleg vereist:

“Associatie” betekent de individuen die deel uitmaken van de RCI Action Group en deze Regels hebben ondertekend.

"Commissie" betekent de Commissie die is opgericht in overeenstemming met de Commissieregels, die als bijlage toegevoegd worden.

“Tegenpartij” betekent RCI Europe.

“Lid in gebreke” betekent de Leden van de Associatie die deze benaming hebben gekregen conform clausule 3.2.2.

“Basisverlies” betekent het verlies van het Lid of de winst toegeschreven aan een dergelijk lid zoals bepaald door ofwel het gerecht ofwel vastgesteld in een schikking als resultaat van de vertrouwensbreuk en/of de contractbreuk begaan door RCI Europe.

“Geschikt om deel te nemen” betekent personen die een overeenkomst zijn aangegaan gesloten met RCI Europe en het slachtoffer zijn van een vertrouwensbreuk en/of contractbreuk begaan door RCI Europe.

“Oprichtende leden” betekent de originele leden van de Commissie zoals beschreven in de Commissieregels.

“Algemene vergadering” betekent een Algemene vergadering van de Associatie.

“Lid” betekent een Lid van de Associatie zoals vermeld onder Regel 3 en “Lidmaatschap” zal dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden.

“Stafleden” betekent die Leden die benoemd zijn als stafleden van de Associatie conform clausule 2 van de Commissievoorschriften.

“Schadevergoedingen” betekent alle bedragen die ontvangen zijn voor of uit naam van de Leden als resultaat van acties ondernomen door de Associatie.

“Regels” betekent de Regels van de Associatie.

 

2. Doelstellingen en Volmachten

 

3. Lidmaatschap van de Associatie

 

4. Verplichtingen van Lidmaatschap

Bij lid worden of op basis van het lidmaatschap, verleent het Lid:

 

5. Schadevergoedingen

Wanneer als gevolg van onderhandelingen of rechtszaken door of uit naam van de Associatie, Leden het recht krijgen op schadevergoeding, dan dienen dergelijke Schadevergoedingen betaald te worden aan de Associatie en wel in de hierna aangegeven volgorde:

 

6. Stafleden

De Stafleden van de Commissie zullen de Stafleden van de Associatie zijn.

 

7. Algemene vergaderingen

 

8. Wijziging van de Regels

Deze Regels kunnen enkel gewijzigd worden door middel van een schriftelijke overeenkomst ondertekend door 51% van alle Leden, ongeacht de bedragen van hun Basisverlies.

 

9. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen worden verstuurd naar het adres dat het Lid het laatst schriftelijk heeft doorgegeven aan Edwin Coe LLP, 2 Stone Buildings, Lincoln's Inn, Londen WC2A 3TH. Een kennisgeving zal beschouwd worden overhandigd te zijn aan een Lid, in de volgende gevallen - 48 uur na verzending per priority-post, bij aflevering op het postadres van het Lid bij handmatige aflevering, gefaxt naar het faxnummer van een Lid of ge-e-maild naar het e-mailadres van een Lid. Kennisgevingen aan de Associatie dienen per fax te worden verstuurd naar het faxnummer van de Associatie of per post of dienen op een andere wijze te worden afgeleverd op het laatste adres dat schriftelijk door de Associatie is doorgegeven aan Edwin Coe LLP.

 

10. Accounts

 

11. Liquidatie

 

12. Wetgeving en Jurisdictie