RCI Action Group - Managers en Financiers

Litigation Management

Litigation Management Limited is een dienstverlenende onderneming die eisers en procesadvocaten ondersteunt bij geschillen met groepen eisers die administratieve ondersteuning nodig hebben.

Commercial Litigation Funding Limited werft fondsen van derden voor rechtszaken van individuen, groepen en ondernemingen die substantiële eisen ingewilligd willen zien via gerechtelijke procedures of arbitrage, waardoor de druk vermindert, de kosten lager worden en het niet voorhanden zijn van voldoende financiële middelen voor het oplossen van geschillen voorkomen wordt.

http://www.litigationmanagement.co.uk/