Wat is een class-actionproces?

Een class-actionproces, of een groepsproces, is een synoniem voor een representatief of collectief proces, meestal geassocieerd met en gebruikt om het collectieve/representatieve rechtsvorderingssysteem in de Verenigde Staten te beschrijven, waar één of meer vertegenwoordiger(s) een proces aanspan(t)(nen) uit naam van een geregistreerde groep eisers, die eisen hebben waarbij dezelfde, overeenkomstige of gerelateerde zakelijke of juridische kwesties betrokken zijn. 
In de context van de RCI Action Group wordt met class-actionproces een collectief of een groepsproces aangeduid dat door een representatieve partij voor of uit naam van zichzelf wordt aangegaan of simpelweg door de representatieve organisatie uit naam van een vertegenwoordigde categorie eisers die de handhaving van essentiële wettelijke rechten opeisen, waarbij er door de aard van de eis een gemeenschappelijk belang voor de leden van de groep is, anders gezegd de leden van  RCI Europe.

Is dit werkelijk gratis en kosteloos voor mij?

Het advocatenkantoor zal het onderzoek van uw eis op eigen kosten uitvoeren. Daarnaast zullen alle gerechtelijke stappen gefinancierd worden door het advocatenkantoor op basis van een resultaatgerelateerde beloning of een basis van "geen winst, geen beloning". Dat betekent dat u niets hoeft te betalen in het geval uw eis niet wordt ingewilligd. Wanneer uw eis wel succesvol is, zal het advocatenkantoor recht hebben op een beloning voor welslagen bovenop de betaling van hun basiskosten; tegelijkertijd zal de financier het recht hebben op terugbetaling van de betaalde kosten, inclusief de gerechtskosten naast een beloning voor behaald succes dat overeenkomt met het percentage van de schadevergoeding dat u ontvangt. Het eindresultaat zal zijn dat de eisers ongeveer 60% van het geld van de schadevergoeding zullen ontvangen.

Zal ik een eigen advocaat nodig hebben?

Het advocatenkantoor, Edwin Coe LLP, zal optreden uit naam van de RCI Action Group en het is daarom voor u niet noodzakelijk uw eigen advocaten in de arm te nemen. Wanneer u echter uw eigen advocaat wilt raadplegen voordat u de beslissing maakt om lid te worden van de RCI Action Group, moet u dat alleszins doen.

Waarom zou ik mij aanmelden?

Of er gerechtelijke stappen gerelateerd aan uw vordering op RCI Europe worden ondernomen, is afhankelijk van het feit of voldoende eisers instemmen met de Financieringsovereenkomst. Hoe sneller er voldoende eisers meedoen, des te spoediger kan de RCI Action Group van start gaan.

Wat gebeurt er als ik van mening verander?

Wanneer u binnen 14 dagen na lid worden van de RCI Action Group en voorafgaand aan deelname aan de Financieringsovereenkomst van mening verandert, kunt u het lidmaatschap zonder kosten opzeggen.

Hoe lang duurt het?

Het is waarschijnlijk dat de juridische stappen die ondernomen gaan worden door de  RCI Action Group vele maanden in beslag gaan nemen. Er wordt echter verwacht dat er gesprekken en onderhandelingen zullen plaatsvinden met RCI Europe waarin zal worden aangestuurd op een schikking zonder de noodzaak een gerechtelijke procedure te beginnen.

Hoe berekent u de mogelijke schadevergoeding waarop ik recht heb?

De hoogte van de schadevergoeding waarop u recht heeft, zal afhangen van de gedetailleerde beschrijving van het verlies dat u hebt geleden als resultaat van uw lidmaatschap van RCI Europe. Het advocatenkantoor Edwin Coe LLP zal u aanschrijven met het verzoek om een gedetailleerde beschrijving van uw verliezen te geven, zodra u hebt ingestemd om lid te worden van de RCI Action Group.

Zal ik moeten getuigen?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat u zult worden opgeroepen om een getuigenis af te geven tijdens de juridische procedures; het essentiële gedeelte van de juridische stappen zal worden uitgevoerd door Edwin Coe LLP uit naam van de RCI Action Group en zij zullen bepalen welke bewijzen er vereist zijn voordat de zaak behandeld wordt door een rechtbank. Het is zeer waarschijnlijk dat er, wanneer de juridische procedure van de RCI Action Group succesvol is, een schikking gevonden zal worden voor uw individuele schadevergoeding.