Hvad er et gruppesøgsmål?

Et gruppesøgsmål er et synonym for en kollektiv handling, oftest forbundet med og brugt I sager hvor en eller flere repræsentanter fremlægger en sag på vegne af en defineret gruppe af sagsøgere, hvis krav er de samme.
Metoden er ofte anvendt i USA, kendt som Class Action Law Suit, hvor en eller flere advokater tager en sag op for flere kunder på en og samme tid. I denne sag er det en konflikt hvor medlemmer af RCI Europa tilkendegiver at RCI Europa ikke har forvaltet deres bytteuger tilfredsstillende.

Er det virkelig gratis og uden omkostninger for mig?

Advokatfirmaet vil gennemføre undersøgelsen af Deres krav for egen regning. Endvidere vil en eventuel retsag blive finansieret af advokatfirmaet på et "No win, No fee" (ingen gevinst, ingen betaling) basis. Det betyder, at De ikke betaler noget i tilfælde af at sagen ikke vindes. Hvis sagen vindes, vil advokatfirmaet være berettiget til en bonus foruden betalingen af  faste omkostninger. Gruppen som har finansieret sagen er berettiget til godtgørelse af de dermed forbundne omkostninger , herunder sagsomkostninger plus en bonus svarende til en procentdel af den erstatning De som timeshare ejer modtager. Sagsøgerne,  i dette tilfælde timeshare ejerne, modtager ca. 60 % af erstatnings summen.

Vil jeg få brug for min egen advokat?

Advokatfirmaet, Edwin Coe LLP, vil agere som advokater for RCI Action Group, og derfor har De ikke brug for at have Deres egen advokat. Men hvis De ønsker at konsultere Deres egen advokat, før tilmelding til RCI Action Group, er De selvfølgelig velkommen til det.

Hvorfor skal jeg tilmelde mig nu?

Retsagen mod RCI Europe er blevet registreret I High Court I London. De skal tilmelde Dem hos RCI Action Group for at modtage en eventuel erstatning.

Hvad sker der hvis jeg fortryder?

Skifter De mening inden for 14 dage efter tilmeldelse til RCI Action Group med henblik på deltagelse i erstatnings sagen, kan De opsige Deres medlemskab uden omkostninger.

Hvor lang tid vil retsagen tage?

Det er sandsynligt, at retsagen vil tage flere måneder. Dog forventes det at drøftelser og forhandlinger vil finde sted med RCI Europe med henblik på at opnå en løsning uden noget krav om at gå til domstolene.

Hvordan beregnes en eventuel erstatning til mig?

Erstatnings beløbet som De kan være berettiget til at modtage vil afhænge af detaljerne i tab De har lidt som følge af Deres medlemskab af RCI Europe. Advokatfirmaet Edwin Coe LLP vil henvende sig til Dem og anmode om alle detaljer angående Deres erstatnings krav så snart De er medlem af RCI Action Group.

Bliver jeg indkaldt som vidne?

Normalt vil De ikke vil blive indkaldt som vidne til at afgive forklaring i retsagen, idet retsagen vil blive forvaltet af Edwin Coe LLP på vegne af RCI Action Group, som afgører hvilket bevis materiale der er behov for før sagen bliver hørt af retten. Skulle sagen anlagt af RCI Action Group blive en succes, vil De få Deres andel aferstatningskravet.