View more videos , Click here

Click here to listen to BBC4 radio's interview

RCI Action Group er  dannet af tidligere og nuværende medlemmer af RCI Europa, som hævder at RCI Europa har misbrugt uger eller point som timeshare ejere har givet til RCI I udviklingsøjemed. I flere tilfælde har medlemmer ikke fået de byttelejligheder som de har været berettigede til. Dette er en praksis som er omtalt som ”skimming”. Målet er at søge kompensation for eventuelle tab. Både nuværende og tidligere medlemmer ar RCI Europa er kvalificerede til at deltage, såfremt de har lidt tab som følge af RCI Europa's praksis.